Roadshow chương trình RED SALE tại các hệ thông TTTM Vincom “ Đón Bus free -Săn sale chờ chi !”